COVID-19

Zasady

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU  SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

 

1.

Na zajęcia w Szkole Języka Angielskiego English House Kielce mogą przychodzić uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.

Opiekunów  odprowadzających  dzieci prosimy o niewchodzenie do przestrzeni wspólnej szkoły. W razie konieczności, opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi

b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m 

c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m 

d) opiekunowie muszą  stosować środki ochronne (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

4.

Uczeń przychodzi na zajęcia punktualnie (5 minut przed lekcją) i opuszcza szkołę od razu po zakończeniu zajęć. 

Uczeń po wejściu do Szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce lub myje je ciepłą wodą z mydłem.

Uczeń dokładnie myje ręce po każdym skorzystaniu z toalety.

Uczniowie muszą zasłaniać nos i usta w przestrzeni wspólnej Szkoły (sekretariat, korytarze, toaleta).

W salach lekcyjnych uczniowie mogą zdjąć osłonę ust i nosa.

5.

Uczeń może korzystać jedynie z własnych podręczników i przyborów szkolnych, które w czasie pobytu w szkole mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

6.

Na terenie Szkoły (zarówno w klasach jak i w przestrzeni wspólnej) uczniowie i opiekunowie nie powinni spożywać posiłków, przekąsek ani żuć gumy. W razie konieczności, przed i po jedzeniu należy zdezynfekować lub umyć ręce. Uczniowie nie mogą częstować się nawzajem jedzeniem. Można mieć ze sobą napój w butelce, wyłącznie do osobistego użytku.

7.

Indywidualne osobiste konsultacje rodzica / opiekuna z lektorem prowadzącym grupę możliwe są tylko po wcześniejszym umówieniu się na określony dzień i godzinę.

8.

Uczeń, który wykazuje objawy chorobowe (kaszel, katar, podwyższona temperatura powyżej 37 stopni) będzie odizolowany, rodzice zostaną powiadomieni i zobowiązani są  niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. 

9.

Rodzice są zobowiązani niezwłocznie poinformować sekretariat szkoły w przypadku stwierdzonego zakażenia wirusem SARS-COV-2 u dziecka.

10.

Szkoła, pomimo wprowadzonych zasad sanitarnych i starań związanych z ich przestrzeganiem, nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych sytuacji, tak by nie stanowiły ryzyka jakie wiąże się z możliwością zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę

COVID-19.

11.

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Aktualizacja:  22.09.2020 r.