TEENS

młodzież 13-17 lat


MŁODZIEŻ 7-8 KLASA,

LICEUM 13-18 LAT

- - -

TEENS 1     poziom A1+ elementary 
TEENS 2     poziom A2+/B1 pre-intermediate 
TEENS 3     poziom B1+ intermediate 
TEENS 4     poziom B2 upper-intermediate
Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz liceum, oprócz rozwijania umiejętności komunikacyjnych, potrzebują również wykazać się znajomością poprawnych struktur gramatycznych i zaawansowanego słownictwa podczas licznych testów i egzaminów. 

- - -

Dla młodzieży w tym wieku proponujemy zajęcia,  podczas których systematycznie rozwijają oni swoje kompetencje językowe, poszerzają zasób słownictwa, mają okazję podyskutować z rówieśnikami w języku angielskim na interesujące ich tematy oraz poznają bardziej złożone  struktury gramatyczne.

- - -

Stosujemy podejście komunikatywne, ćwiczenia w parach i w grupach.  Na zajęciach korzystamy z gier oraz materiałów multimedialnych.

- - -

Zajęcia prowadzimy w całości w języku angielskim. 

ZAPEWNIAMY

126 godzin lekcyjnych  (2 x 90 min w tygodniu)
Grupy 5-10 osób
Podręcznik i materiały dodatkowe
Dziennik elektroniczny
Testy cząstkowe, semestralne i końcowe
Świadectwo ukończenia kursu
Bezpłatny trening przed egzaminem ósmoklasisty
Dostęp do biblioteki szkolnej
Konkursy z nagrodami dla uczniów
Profesjonalną kadrę 
Satysfakcję z poczynionych postępów 

 

DLACZEGO WARTO?

 

O zaletach znajomości języków obcych nikogo nie trzeba przekonywać. Żyjemy w świecie, w którym angielski otacza nas na każdym kroku. Młodzież coraz częściej korzysta z możliwości nauki za granicą.

- - -

Nasi uczniowie nabierają umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku angielskim.  Rozwijamy znajomość wszystkich sprawności językowych ( czytania, rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania) , co sprawia, że  młodzież świetnie radzi sobie podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

- - -

Kurs obejmuje 126 godzin lekcyjnych. 
Kurs trwa od października do czerwca