ZAPISY

onlineZAPISY ONLINE DLA NOWYCH SŁUCHACZY


Rejestracji oraz podpisania umowy ONLINE można dokonać dopiero po ustaleniu poziomu, terminu zajęć oraz wpisaniu przez sekretariat osoby zainteresowanej na listę. 


Skontaktuj się z sekretariatem szkoły w celu ustalenia terminu testu wstępnego i terminu zajęć. 


Zapoznaj się z ofertą kursów znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz regulaminem zapisu online.ZAPISY ONLINE DLA SŁUCHACZY KONTYNUUJĄCYCHSłuchacze po otrzymaniu rekomendacji przechodzą automatycznie do grup wyznaczonych

w harmonogramie zajęć.Chęć zmiany wyznaczonej grupy należy zgłosić

do sekretariatu szkoły przed wypełnieniem

formularza zapisu.


Zapoznaj się z ofertą kursów oraz regulaminem zapisu online.


 

Wypełnij formularz online podając aktualne dane i wyślij go do nas. 

 

W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz na adres email podany w formularzu login

i hasło do Twojego konta w dzienniku elektronicznym, gdzie znajdziesz przygotowaną umowę.

 

Zaakceptuj i podpisz umowę online klikając “podpisz”.

 

Jesteś zapisany na kurs! 

 


Text...